subota, 27. veljače 2010.

Osumnjičeni za ratne zločine počinjene u Republici Hrvatskoj od 1991. do 1995., a protiv kojih su pokrenuti sudski postupci pri nadležnim sudovima

Vaska Mikočević, Makedonija trenutno prebivalište Osijek
Milica Ćuka zvana Mica (Luka i Jelica) 09.09.1954. Orolik kod Vinkovaca Vukovar, Olajnica 9/6 Vukovar, od kolovoza do konca prosinca 1991.
Radovan Vukobrat (Nikola i Dragica) 22.01.1952. Opatovac kod Vukovara Ilok, Grobljanska ulica 18 Podunavlje, od 17. kolovoza 1990.
Ljubinko Stojanović (Zdravko) 17.06.1953. Vukovar Vukovar, S. Supanca 65 Vukovar od kolovoza 1991.
Mirko Vojnović (Đuro) 02.01.1939. Vrginmost Vukovar, S. Markovića 90 “
Slavko Radusinović (Lazar) 28.06.1951. Vukovar Vukovar, I.G. Kovačića bb “
Bogdan Kuzmić (Božo) 13.05.1961. Porječje, Doboj, BiH Vukovar, Borovo Naselje, Trpinjska cesta 62 “
Dragan Lapčević (Pero) 08.08.1958. Vukovar Vukovar, Borovo Naselje, Ul. K. Marksa 66 “
Željko Lapčević (Pero) 01.09.1954. “
Vukovar Vukovar, Borovo, Trg palih boraca 10 “
Pero Grujić (Slobodan) 21.03.1955. Negoslavci kod Vukovara Vukovar, Omladinska 5/42 “
Vlado Pupovac (Jovo) 04.01.1959. Vrana kod Biograda Pačetin, Pandurevićeva 47 “
Branislav Stamenković (Miodrag) 07.12.1954. Borovo Vukovar, Borovo Naselje, J. Brandajza 9 “
Stevan Stojaković (Đorđe) 18.01.1954. Borovo Vukovar, Borovo Selo, Školska 16 “
Momčilo Balaban (Stevo) 14.11.1952. Banja Luka, BiH Vukovar, Borovo Naselje, Krajiška 2 “
Zoran Vitas (Nikola) 03.07.1951. Vukovar Vukovar, Ul. V. Pelagića 7 “
Dušan Kolarić (Glišo) 27.04.1946. Vukovar Vukoar, L, Ružičke 5 “
Stevan Pešut (Sara) 18.08.1947. Vukovar Vukovar, Borovo Naselje, Ustanička 20 “
Miroslav Tripunović (Tripun) 27.06.1957. Mičijevići kod Lukavca, BiH Vukovar, Borovo Naselje, Lička 169 “
Gavro Petrušić (Đorđe) 15.07.1954. Bočinja Donja kod Maglaja, BiH Vukovar, Ul. M. Gračanin 42 “
Goran Ivanković (Mladen) 05.05.1965. Virovitica Vukovar, M. Gupca 3 “
Branislava Janjetović (Mladen) 11.05.1955. Bosanski Novi, BiH Vukovar, Ul. «12. aprila 1945.» 86 “
Stanimir Avramović zvan Micko (Milan) 24.10.1948. Vukovar Vukovar, Trg M. Oreškovića 3 “
Slavko Adamović (Trifun) 27.11.1936. Silbaš kod Bačke Palanke, Srbija Bršadin, Željeznička 4 “
Uroš Arsenić (Luka) 26.05.1935. Krepšić kod Brčkog, BiH Vukovar, Ul. T. Gorete 30 “
Ilinka Arsenić (Luka) 21.11.1954. Vukovar Vukovar, Proleterska 159 “
Zdravko Arsenić (Uroš) 04.03.1956. Brčko, BiH Vukovar, Ul. T. Gorete 30 “
Stojan Božičković (Petko) 16.05.1956. Priluk kod Zavidovića, BiH Vukovar, Negoslavci, Petrovačka 46 “
Jovica Babić (Đorđe) 31.08.1967. Vukovar Vukovar, M. Tita 22 “
Miloš Bulić zvan Bulidža (Marko) 10.03.1938. Bjelajci kod Bosanske Dubice, BiH Vukovar, Borovo Naselje, Kozaračka 36 “
Petar Isajlović (Stevan) 08.02.1936. Borovo kod Vukovara Vukovar, S.S.Kranjčevića 4 “
Mile Bijelić (Damjan) 31.03.1946. Vrginmost Vukovar, I.L. Ribara 53/4 “
Živko Balaban (Stevo) 03.03.1946. Drugovići kod Laktaša, BiH Vukovar, Borovo Naselje, V. Vlahovića 43 “
Stanimir Bugarski (Živko) 20.05.1964. Vukovar Vukovar, B. Jovanovića 13 “
Miloš Bibić (Jovo) 18.09.1944. Negoslavci kod Vukovara Vukovar, Negoslavci, M. Šerbića 32 “
Saša Bakić (Mihajlo) 04.07.1966. Apatin, Vojvodina, Srbija Vukovar, I.L.Ribara 62 “
Mihajlo Čiča (Dušan) 01.01.1960. Vrginmost Vukovar, Ul. Nova 10 “
Milan Ćujo (Mirko) 20.09.1945. Ervenik kod Knina Vukovar, S. Markovića 67 “
Jovan Čavić (Simeon) 27.06.1966. Vukovar Vukovar, V. Nazora 1/14 “
Mirko Drača (Petar) 04.06.1944. Kašić kod Benkovca Vukovar, V. Vlahovića bb “
Miroljub Drača (Mirko) 03.06.1968. Vukovar Vukovar, V. Vlahovića 1 “
Savan Dakić (Danilo) 10.08.1954. Vukovar Vukovar, S. Radića 36 “
Savo Davidović (Nikola) 15.05.1947. Donja Gata kod Bihaća, BiH Bršadin, Đure Mitrovića bb “
Dragan Đukić (Milivoj) 17.09.1959. Vinkovci Vukovar, Borovo Naselje, Trg Republike 1/5 “
Milan Đanković (Dušan) 07.11.1946. Blatuša kod Vrginmosta Vukovar, S. Markovića 191 “
Milan Đekić zvan Džekson (Stevo) 04.12.1960. Vukovar Vukovar, I. L. Ribara 15 “
Ljubomir Gajić (Božidar) 21.07.1961. Vukovar Vukovar, Ul. «1. maja» 72 “
Mile Glamočak (Đurađ) 17.01.1945. Majdan kod Mrkonjić Grada, BiH Vukovar, M. Stojanovića 101 “
Zlatko Grbić (Vlado) 20.10.1959. Vukovar Vukovar, Borovo Naselje, Bratstav i jedinstva 12 “
Veselin Grbić (Vlado) 27.12.1954. Vukovar Vukovar, Olajnica 10/22 “
Milan Gojković (Radovan) 18.08.1946. Bočinja Donja kod Maglaja, BiH Vukovar, Borovo Naselje, Nova Banijska 14 “
Tomislav Goreta (Radomir) 27.09.1963. Vukovar Vukovar, B. Adžije 8/30 “
Ruža Hasani (Marija Melinkov) 25.07.1948. Ćuprija kod Svetozareva, Srbija Vukovar, I. L. Ribara 32 “
Mile Ikač zvan Turukalo (Savka) 03.03.1953. Svinjarevci kod Vukovara Vukovar, Lj. Gaja 37 “
Mladen Ivanković (Gligor) 02.01.1940. Brani do kod Trebinja, BiH “
Dane Ilić (Milan) 22.05.1932. Mazin kod Gračaca Vukovar, Radnička 59 “
Vladimir Ilić (Đorđa) 24.04.1966. Opatovac kod Vukovara Vukovar, Borovo Naselje, I. Milutinovića 11 “
Slobodan Ivković (Đuro) 25.04.1953. Opatovac kod Vukovara Vukovar, Borovo Naselje, Ustanička 22 “
Zoran Janković (Momčilo) 02. 01. 1964. Krupanj, BiH Vukovar, ul. Neznanog junaka 6 “
Slobodan Joka (Dušan) 16. 03. 1958. Vukovar Borovo Naselje, ul. 12. slavonske brigade br. 8 “
Mladen Jović (Stojan) 02. 01. 1959. Brijesnica Donja kod Lukavca, BiH Borovo Naselje, Školska 48 “
Sava Jašić (Žarko) 10. 10. 1955. Dalj kod Osijeka Borovo, ul. Trg palih boraca 13 “
Velibor Jovanović (Jovana) 12. 02. 1953. Ilinci kod Šida, Srbija Vukovar, Olajnica 11/37 “
Gojko Janjanin (Save) 25. 12. 1943. Malička kod sVrginmosta Vukovar, Ul. Solidarnosti 3 “
Željko Jelenić (Dragoljub) 01. 06. 1950. Bobota kod Vukovara Vukovar, Stanka Opsenice 47 “
Slađana Korda (Petar) 28. 10. 1973. Vukovar Vukovar, B. Kidriča 11 “
Mihajlo Katalina zv. „Pahulj“ (Mićan) 28. 07. 1947. Nožičak kod Srbca, BiH Vukovar, Sajmište 12 “
Jovan Kresojević (Radoslav) 28. 03. 1952. Bobota kod Vukovara Vukovar, Olajnica 1/33 “
Nebojša Krstanović (Đuro) 03. 05. 1957. Borovo kod Vukovara Vukovar, ul. JNA 23 “
Milan Kojin (Đorđe) 07. 05. 1957. Borovo kod Vukovara Vukovar, ul. JNA 23 “
Nikola Krašić (Luka) 20. 04. 1949. Sotin kraj Vukovara Vukovar, V. I. Lenjina 36 “
Marko Kraguljac (Mile) 12. 05. 1946. Donja Čemernica kraj Vukovara Borovo Naselje, Bilogorska br. 25 “
Božo Latinović (Rajko) 27. 01. 1957. Cazin, BiH Vukovar, Sajmište 91 “
Veljko Lukić (Blagoje) 03. 03. 1948. Vajska kod Bača, Srbija Vukovar, Sajmište 122 “
Siniša Lakić (Želimir) 28. 01. 1966. Vukovar Vukovar, A. Cesarca 46 “
Žarko Leskovac (Miloje) 07. 10. 1931. Vera kraj Vukovara Vukovar, Trg M. Gupca 22 “
Kamenko Lančužanin (Milan) 11. 04. 1935. Marinci kraj Vinkovaca Vukovar, 1. maja 56 “
Goran Lančužanin (Kamenko) 22. 11. 1971. Vukovar Vukovar, 1. maja 56 “
Slobodan Lovrić (Dane) 13. 04. 1946. Vukovar Vukovar, D. Tucovića 6 “
Ivica Mikšić (Đuro) 06. 01. 1937. Vukovar Vukovar, Zrinska 50 “
Danilo Miletić (Lazar) 27. 05. 1925. Vera kraj Vukovara Vukovar, S. Marinković 19 “
Milorad Martić (Ljubomir) 21. 08. 1956. Vukovar Vukovar, B. Kidriča 7 “
Milan Marčetić (Stevan) 24. 10. 1962. Odžaci, Srbija Vukovar, I. L. Ribara 60 “
Stevan Mazinjanin (Savo) 23. 06. 1962. Crni Potok kraj Vrginmosta Vukovar, Proleterska bb “
Gojko Mrkobrada (Stanko) 07. 08. 1933. Vrginmost Vukovar, Dobra Voda 11 “
Dušan Miličević (Mile) 01. 05. 1949. Vukovar Vukovar, S. Supanca 34 “
Dragica Miličević (Jovan) 03. 01. 1952. Berak, Vukovar Vukovar, S. Supanca 34 “
Jovan Mitić (Milan) 24. 10. 1970. Pariz, Francuska Vukovar, Olajnica 6 “
Tihomir Maksimović (Đorđe) 21. 09. 1970. Geelonae, Australija Vukovar, 12. udarne proleterske brigade 2 “
Đorđe Mišić (Petar) 29. 06. 1962. Vukovar Negoslavci, Petrovačka 8 “
Savo Mirković (Rade) 28. 01. 1955. Vukovar Bršadin, V. Đurđevića 134 “
Milenko Miljanović (Nemanja) 11. 04. 1958. Banovići, BiH Bršadin, V. Đurđevića 167 “
Dragan Mačvan (Veselin) 28. 05. 1967. Vukovar Borovo Naselje, N. Demonje 107 “
Saša Maksimović (Milan) 14. 09. 1965. Vukovar Vukovar, I. G. Kovačića 81 “
Veljko Maksimović (Spasoje) 21. 02. 1938. Dubrovnik Vukovar, I. L. Ribara 29 “
Mile Mačešić (Ratko) 19. 04. 1968. Vukovar Vukovar, 6. proleterske divizije 9 “
Zvezdan Marić (Milan) 30. 05. 1962. Vukovar Vukovar, Bratstva i jedinstva 39 “
Janko Nikić (Ratko) 8. 03. 1968. Vukovar Negoslavci, petrovačka 28 “
Vladimir Orlović (Ivan) 21. 08. 1947. Sremska Mitrovica, Srbija Vukovar, 25. maja bb “
Ljuban Oreščanin (Nikola) 01. 07. 1950. Pecka kraj Vrginmosta Vukovar, Desna Supoderica 13 “
Marko Pajić (Marko) 15. 08. 1937. Brnjavac kod Vrginmosta Vukovar, Pionirska 19 “
Borivoj Panić (Milan) 20. 09. 1950. Sotin kod Vukovara Vukovar, Sajmište 122 “
Tomislav Papić (Špiro) 21. 08. 1933. Klisa, Vukovar Vukovar, ul. B. Buhe 35 “
Smiljka Pavlica (Vlajko) 19. 04. 1949. Nožičak kraj Srbca Vukovar, B. Kidriča 6 “
Predrag Petrinjac (Dušan) 06. 10. 1967. Sisak Vukovar, S. Markovića 45 “
Vlado Penčarski (Štefan) 20. 01. 1967. Vukovar Vukovar, Ovačara bb “
Milan Ponjević (Kosta) 15. 02. 1937. Natpolje kod Šipova, BiH Bršadin, Vase Đurđevića bb “
Todor Ponjević (Kosta) 05. 09. 1932. Natpolje kod Šipova, BiH Bršadin, V. Đurđevića 131 “
Dragoslav Puškar (Stevan) 19. 11. 1965. Vukovar Vukovar, Partizanska 26 “
Jovanka Popin (Nikola) 18. 01. 1963. Vukovar Vukovar, Dunavska 5/51 “
Rajko Petrović (Miloš) 05. 08. 1970. Slunj Vukovar, S. Marković 230 “
Slobodan Petrović (Milan) 19. 03. 1972. Duga Resa Vukovar, S. Markovića 230 “
Đuro Pilipović (Petar) 17. 04. 1949. Jankovac kod Bihaća, BiH Vukovar, Sajmište 200 “
Jovan Raketić (Petar) 16. 08. 1953. Vukovar Vukovar, I. L. Ribara bb “
Radenko Rušnov (Ljubomir) 11. 03. 1954. Marinci (Vinkovci) Vukovar, A. Cesarca 36 “
Vaso Rabat (Mihajlo) 18. 03. 1949. Pobrđani kod Bosanskog Novog Vukovar, S. Markovića 152 “
Ivan Ravančić (Jozo) 18. 06. 1932. Orašac kod Prozora, BiH Vukovar, S. Markovića 202 “
Snježana Roknić (Simo) 07. 08. 1966. Vukovar Vukovar, S. Markovića 105 “
Siniša Roknić (simo) 04. 06. 1962. Vukovar Vukovar, S. Markovića 105 “
Milan Roknić (Dušan) 29. 01. 1930. Kirin kod Vrginmosta Vukovar, s. Markovića 138 “
Dragan Radić (Milan) 30. 03. 1950. Rujnica kod Cazina ,BiH Vukovar, ul. 12. aprila 1945. br. 118 “
Veljko Rašić (Dušan) 18. 11. 1965. Vukovar Vukovar, B. Kidriča 96 “
Zoran Ravančić (Ivan) 27. 06. 1971. Vukovar Vukovar, S. Markovića 202 “
Veselinka Stanković 26. 07. 1955. Vukovar Vukovar, S. Radića 58 “
Žarko Amidžić (Miloš) 11. 09. 1931. Negoslavci kod Vukovara Vukovar, Velika Skela 5 “
Nikola Sokolović (Ljuban) 06. 03. 1957. Perna kod Vrginmosta Vukovar, S. Markovića 100 “
Damir Stević (Milan) 10. 03. 1963. Vukovar Vukovar, Zrinska 42 “
Vasilije Stevanović (Živan) 01. 08. 1948. Srednji Dragaljevac kod bjeljine, BiH Vukovar, I. L. Ribara 35 “
Nebojša Sikirica (Momčilo) 02. 01. 1956. Kljajićevo kod Sombora, Srbija Vukovar, ul. 12. udarne proleterske brigade 34 “
Milovan Stojković (Dobrivoje) 18. 01. 1950. Odžaci, Srbija Vukovar, P. Preradovića 48 “
Dragan Suzić (Mirko) 29. 07. 1957. Gornji Žirovac kod Dvora Borovo Naselje, I. Milutinovića 309 “
Đorđe Šarić (Đuro) 24. 07. 1952. Vukovar Vukovar, Sajmište 93 “
Nikola Šijuk (Mile) 15. 06. 1952. Berak kod Vukovara Vukovar, Proleterska 224 “
Stanimir Šerbić (Svetislav) 18. 03. 1960. Negoslavci kod Vukovara Negoslavci, Petrovačka 21 “
Krsto Šaula (Mile) 02. 01. 1959. Gornja Rašenica kod Grubišnog Polja Borovo Naselju, Srijemska 30 “
Rade Šekuljica (Strahinja) 06. 06. 1957. Vukovar Vukovar, S. Markovića 228 “
Pero Škorić (Nikola) 29. 05. 1946. Vukovar Vukovar, A. Cesarca 16 “
Nemanja Šević (Milan) 25. 03. 1941. Bršadin kod Vukovara Vukovar, a. Cesarca 24 “
Dušan Teofilović (Marko) 29. 09. 1956. Bršadin kod Vukovara Bršadin, V. Đurđevića 37 “
Zlatko Teofilović (Radovan) 20. 12. 1969. Vukovar Borovo Naselje, Mirna 11 “
Milorad Trošić (Dragoljub) 08. 01. 1955. Vukovar Trpinja kraj Vukovara “
Radivoj Verčević (Borslav) 22. 04. 1958. Vukovar Negoslavci, Željeznička 21 “
Slobodan Velebit (Petar) 11. 07. 1959. Karlovac Vukovar, Kumrovačka bb “
Milenko Njirjak (Mihajlo) 20. 02. 1961. Vukovar Vukovar, Nova 26 “
Željko Vračarić (Vladimir) 29. 05. 1958. Osijek Vukovar, Kumrovačka bb “
Đorđe Vlaškalić (Borislav) 20. 08. 1975. - Negoslavci, ul. Oslobođenja bb “
Đorđe Višić (Nikola) 26. 02. 1957. Vukovar Trpinja, Manojlova 8 “
Dražen Vorkapić (Nikola) 04. 02. 1970. Vukovar Vukovar, S. Markovića 201 “
Kosta Vračarić (Njego) 23. 01. 1948. Vinkovci Vukovar, Pionirska 57 “
Stevan Vukašin (Marko) 28. 03. 1951. Vukovar Borovo Naselje, Trpinjska cesta bb “
Branko Vukašin (Marko) 22. 02. 1949. Vukovar Vukovar, Cvjetno naselje 5 “
Slobodanka Vujanović (Branko Maslić) 01. 01. 1951. Berak kod Vukovara Vukovar, I. Andrića 22 “
Stevo Vukobratović (Andrija) 10. 05. 1948. Gložd kraj D. Miholjca Vukovar, V. Nazora 13/2 “
Maksim Vojnović (Gajo) 16. 06. 1949. Crni Potok kod Vrginmosta Vukovar, I. L: Ribara 88 “
Rade Vorkapić (Đuro) 28. 06. 1947. Lovas kod Vukovara Vukovar, S. Kovačevića 30 “
Zdravko Vukičević (Milan) 06. 04. 1959. Đakovački Hrkanovci kod Đakova Vukovar, ul. 4. jul br. 7 “
Slobodan Vojnović (Rade) 03. 07. 1949. Vukovar Vukovar, S. Markovića 115 “
Stevan Zorić (Petar) 13. 03. 1951. Vukovar Vukovar, Dalmatinska 47 “
Nebojša Zorić (Stevan) 11. 03. 1975. Vukovar Vukovar, Dalmatinska 47 “
Siniša Zekanović (Dušan) 11. 09. 1968. Vukovar Vukovar, Adica 4 “
Simo Zlatar (Stanko) 29. 02. 1948. Perna kod Vrginmosta Vukovar, ul. Budućnosti 26 “
Branislav Zarić (Milenko) 13. 01. 1966. Požega Osijek, Dalmatinska 54 “
Smiljka Živanović (Gojko Kovačević) 02. 06. 1951. Petrovci kod Vukovara Vukovar, S. Radića 2 “
Jovan Živanović (Radoje) 15. 01. 1949. Vukovar Vukovar, s. Radića 1949. “
Dejan Živanović (Veljko) 02. 06. 1970. Vukovar Vukovar, S. Supanca 67 “
Milan Žeželj (Dušan) 01. 01. 1928. Ervenik kod Knina Vukovar, S. Radića 50. “
Zdenko Ždinjak (Vladimir) 18. 07. 1952. Vukovar Vukovar, S. Markovića 172 “
Pavle Šteković (Vasilije) 24. 08. 1954. Ožegovci kraj Pakraca Vukovar, Pionirska 84 “
Ljubomir Lončar (Petar) 18. 10. 1958. Biljane Donje kraj Benkovca Borovo Naselje, Lička ul. 04. 07. 1991. Borovo Naselje
Miladin Mitrović (Gavro) 05. 03. 1943. Bočinji SO Maglaj Borovo Naselje, Lička (?) 191 “
Rajko Blažić (Milan) 1936. Vasiljevci kod Lukovca Borovo Naselje, Lička 189 “
Gavra Pedić (Savo) 24. 07. 1934. Gornja Bočinja kraj Maglaja Borovo Naselje, Lička 187 “
Jovan Korolija (Marko) 01. 02. 1991. Ivoševci kod Knina Borovo Naselje “
Branko Vojnović (Marko) 29. 10. 1938. Ladavica kod Nove Gradiške Borovo Naselje, Lička 178 “
Dragiša Čančarević (Nikola) 08. 12. 1961. Vukovar Borovo Naselje, Lička 177 “
Rajko Vuković (Boško) 08. 05. 1936. Kokanović, Vlasenica Borovo Naselje, Lička 258 “
Milan Jovanović (Pero) 10. 02. 1941. Vasiljevica kraj Lukovca Borovo Naselje, Lička 163 “
Radoslav Jovanović (Pero) 16. 11. 1950. Vasiljevica kraj Lukovca Borovo Naselje, Lička 140 “
Dušan Radeka (Spasoje) 30. 05. 1939. Biljane gornje kraj Benkovca Borovo Naselje, Lička 138 “
Mile Savić (Luka) 02. 04. 1962. Pavkovići kraj Vlasenice Borovo Naselje, Lička 145 “
Milomir Pedić (Stanko) 19. 11. 1942. Bočinja kraj Maglaja Borovo Naselje, Lička 139 “
Dragan Špoljarić (Nikola) 05. 02. 1956. Korana Selište kraj Slunja Borovo Naselje, Stara Banijska 22 “
Nedo Lazić (Rajko) 12. 02. 1952. Priluk kraj Zavidovića Borovo Naselje, Stara Banijska bb “
Milovan Višekruna (Nikola) 23. 05. 1953. Vukovar Borovo Naselje, Stara Banijska 18 “
Marko Radić (Todor) 22. 06. 1935. Zelinja Gornja Borovo naselje, Stara Banijska 14 “
Miloš Žabarac (Makso) 11. 11. 1949. Srednja Slatina kraj Gradačca Borovo Naselje, Vlasinska 8 “
Đorđe Krstić (Petar) 05. 11. 1948. Vukovar Vukovar, dr. Mladena Stojanovića 19 od srpnja 1991. Borovo Selo i okolica Vukovara
Petar Krstić (Đorđe) 28. 06. 1974. Vukovar Vukovar, Leva Bara (ili dr. Mladena Stojanovića) 55 od srpnja 1991. Borovo Selo i okolica Vukovara

Broj komentara: 30:

 1. Puno njih hoda slobodno dok naše heroje zatvaraju.

  OdgovoriIzbriši
 2. Milovan Visekruna24. travnja 2010. u 11:55

  Govna jedna, viste hrvati obicne picke, jebem vam mater iskompleksiranu!

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. cega se boji pizdicu?
   sve se vraca, sve se placa.

   Izbriši
 3. sta hocete demokrate,nije vam to bila 41 da srbe koljete kako hocete

  OdgovoriIzbriši
 4. objaljujete mrtve iz Trpinje kakovas nije sramota da toliko lažet budite pravi hrišćani i ne pomerajte mrtve kosti

  OdgovoriIzbriši
 5. Dušan Teofilović (Marko) 29. 09. 1956. Bršadin kod Vukovara Bršadin, V. Đurđevića 37 “

  ZNA LI NEKO DA LI SE U OVOM SLUCAJU RADI O OSOBI KOJA JE BILA U VLADI SLAVKA DOKMANOVICA I ONOG HADzICA

  OdgovoriIzbriši
 6. Dušan Teofilović (Marko) 29. 09. 1956. Bršadin kod Vukovara Bršadin, V. Đurđevića 37 “
  POSTOJI JEDNA LJIGA OD COVEKA RADI U JKP PUT N.SAD REPUBLIKA SRBIJA. U NOVI SAD DOSAO 1996 GODINE IZ VUKOVARA. ZIVI U SR KARLOVCIMA STRAZILOVSKA 4,
  AKO NESTO ZNATE O OVOJ LJIGI OBJAVITE

  OdgovoriIzbriši
 7. pilipović djuro,
  glasinačka 31, /konjarnik u Beogradu/
  Beograd
  Srbija

  OdgovoriIzbriši
 8. Milovane ajde da se dogovorimo,jebo ti meni svoju i ja tebi tvoju pa nek tako bude,govno jedno.

  OdgovoriIzbriši
 9. Ustaške pičke ! ! !

  OdgovoriIzbriši
 10. svi če te u zatvoru trunuti pičke četničke,kad smo vam več pustili da pobignete onda ne seri te nego slavite svoj novi rođendan kad i mi dan domovinske zahvalnosti,ako ste zaboravili to je 5.8.

  OdgovoriIzbriši
 11. ustase ne zaboravite, sve je ovo samo jedna velika pauza izmedju 2 rata...a kad dodje drugo poluvrijeme, jebacemo vam ono sto nismo zadnji put... cast postenim ljudima

  OdgovoriIzbriši
 12. četnici tko će vas sada podržati u drugom poluvremenu,samo dođite pun kurac nam je i ovih što su došli pa da vam utremo sjeme zauvjek.Bog i Hrvati.

  OdgovoriIzbriši
 13. never again will the croatian serb enjoy the blue adriatic,or drink the wine of ravni kotara,enjoy your refugee status in serbia,bog prasta SKABRNJA ne.

  OdgovoriIzbriši
 14. Milovan Visekruna3. rujna 2011. u 06:37

  Anonimni sto si se oglasio 24 studenog 2010.
  Pa picketino jedna sto nestavis tvoje ime nego si amomiman, vidis kolko si jadno govno.

  OdgovoriIzbriši
 15. Da vam dodam malo materijala. Ja sam srbin potomak srbina iz Sr Mitrovice - bio je kraljev konjicki oficir, pa mu se zgadili cetnici, pa preso u partizane pa mu se zgadili i partizani i da bi bio pametan preda se ustasama, a oni ga lepo uvate i posalju iz Sr Mitrovice u Vukovar, pa u Jasenovac. A ovi ga spale u peci zajedno sa crepom. Braco hrvati kad tad ce vas bog kazniti za vasu ustasku jadnu proslost i sadasnjost.

  OdgovoriIzbriši
 16. MLADENOVO SRBIJA TU SMO BLIZU PICKE USTASKE

  OdgovoriIzbriši
 17. MLADENOVO SRBIJA.STA KAZETE ZA SARENGRADSKU ADU TU SMO KOMSIJE

  OdgovoriIzbriši
  Odgovori
  1. Kad tad čete i vi čobani platiti i za Blajburg i za ovčaru ... ZDS

   Izbriši
 18. Jadna vam Majka, kako ste samo tako ograniceni kao tepsije....dok svi gledaju naprijed da nekako prezive u korumpiranim zemljama bivse YU, vi jos uvjek ratujete prostacki rijecima i puni mrznje. Boziji mlinovi melju sporo ali posteno, tako da ce kad tad sve zlocince stici ruka pravde pa cak i one koji se nebudu osudjivali u javnosti.
  Nemojte ljudi da se vise zamarate takvim glupostima...zar nismo vec dovoljno zrtva imali na svim stranama...zasto hocete da kroz tu mrznju budete dusevni invalidi do kraja vaseg jadnog zivota????

  OdgovoriIzbriši
 19. A vi bi opet "bratstvo i jedinstvo" ? malo morgen , nema više suživota sa smradovima protu-Hrvatskim ZDS !

  OdgovoriIzbriši
 20. Srbaduri jebali ste ježa u leđa

  OdgovoriIzbriši
 21. Svako kući svojoj neka pođe

  OdgovoriIzbriši
 22. Ima li negdje recept za gibanicu sa rogacima ?

  OdgovoriIzbriši
 23. Hej fasisti,


  jadni ste i ljigavi i jedni i drugi. jebeni iskompleksirani luzeri. Samo se vi koljite majmuni, dok se vi koljete, mi normalni cemo da vam cuvamo zenice doma/kuci.

  OdgovoriIzbriši
 24. srbi su uvik bili jadni i retardirani narod.
  gubili su svaki rat koji su poceli.
  samo su znali ubiti ne naoruzane civile.
  pa ako ste tolike face nek se zna ko je sta Radio.
  Smrt srbiji!!!!!!!!
  picke jedne

  OdgovoriIzbriši
 25. dajte jos adrese....i informacije od ovih stvorenja incesta

  OdgovoriIzbriši
 26. kako vas nije sramota

  OdgovoriIzbriši
 27. Ja vam kazem (i srbima i hrvatima) ja sam hrvat i ova gore istaknuta imena za bandu cetnicku su sve lazi i neistine !!! I kako je general Ante Gotovina rekao: rat je proslost, okrenimo se buducnosti !

  OdgovoriIzbriši